Bedrijven

Dejaegher Jelle Advocaat

Het kantoor van Meester Jelle Dejaegher betreft een jong en dynamisch advocatenkantoor, dat een persoonlijke aanpak nastreeft.  Tevens staat de beschikbaarheid van de advocaat centraal, zelfs buiten de kantooruren als tijdens het weekend.

 
Het advocatenkantoor biedt een erg brede waaier van rechtstakken aan, onder meer:
 
 • Burgerlijk recht: -Huurgeschillen
  Contractenrecht
  Familie- en Jeugdrecht (incl. echtscheidingsprocedures)
  Aansprakelijkheidsrecht en schadeloosstelling
  Zakelijke rechten (eigendom)
  Consumentenwetgeving
  ...
 • Handelsrecht: Handels-, economisch en financieel recht: –Bankrecht
  Consumentenrecht
  Handelscontracten
  Handelspraktijken
  Handelsinvorderingen /
  Incasso
  Mededingingsrecht
  Verzekeringsrecht
  Begeleiding van schuldeisers bij
  WCO-procedures
  Begeleiding van schuldeisers bij faillissement
  ...

 • Beslag- en executierecht: –Collectieve schuldenregeling
  Dwangsom
  Uitvoerend en bewarend beslag
  Zekerheidsrechten (Voorrechten en hypotheken)
  ... 

 • Strafrecht:  
  Alle aspecten van het Strafrecht (Correctionele rechtbank, Raadkamer, Assisen)
  Burgerlijke Partijstellingen
  Verkeersongevallen en verkeersovertredingen
  … 
Het kantoor kan overigens buigen op diverse expertises, tot in het assisenhof toe!
 
Niet alleen particulieren, maar ook bedrijven kunnen in het advocatenkantoor terecht: voor zowel het verlenen van advies, als voor het uitwerken van overeenkomsten, als voor het voeren van procedures.  Hoe dan ook, er wordt steeds in het belang van de cliënt gewerkt en gestreefd naar efficiëntie van elk juridisch en of burgerlijk geschil.
 
Het kantoor bestrijkt volgende regio’s: de volledige kuststreek en hinterland, Kortrijk, Ieper, Brugge, Tielt,... en verplaatsing buiten vermelde regio’s is mogelijk.
 
 
Nuttige info:
Mr. Jelle Dejaegher – maatschappelijke zetel te 8700 TIELT, Sint-Janstraat 185/20
BTW-nr. 0537.167.786 – tel. 0473/514.750 – fax: 058/415763