Vlaemynck Invest
Bedrijven

Vlaemynck Invest

Door de jaren heen groeide de groep vennootschappen rond Vlaemynck, BVBA MC Bouw, Syndicburo.be uit tot de Group Vlaemynck.

Een juridische entiteit voor het beheer van de verschillende zustervennootschappen resulteerde in Vlaemynck Invest. Voor de fiscale, boekhoudkundige en personeelsopvolging van haar dochtervennootschappen had Vlaemynck Invest al na enkele jaren opnieuw behoefte aan een eigen interne accountant die bovendien advies kon geven bij alle fiscale vragen van klanten van de dochtervennootschappen. De vennootschap groeide snel uit tot een managementplatform voor de werkvennootschappen? Vanuit dit centraal platform werden respectievelijk een administratieve en IT verantwoordelijke aangeworven, een mediaverantwoordelijke die instaat voor alle publiciteit en offset voor de ganse groep. Dergelijk centraal management heeft organisatorisch, administratief en fiscaal grote voordelen. De uitbating van het Vlaemynck Business Center gebeurt eveneens op het niveau van deze holding.