Lannoo Joris - Vlaemynck Business Center
Vergaderzalen

Lannoo Joris

Ligging

Eerste verdieping

Personen

6

Afgesloten

Ja

Wifi

Ja

Internet

Ja

Projectie

Nee

TV scherm

40 inch

Kopie*

Ja

€/uur

30

€1/2 dag

100

€/dag

170

Prijzen exclusief BTW

Reserveren

Joris Lannoo 1891 - 1971

Joris Lannoo 1891 - 1971

Drukker en uitgever
Lannoo

Joris Lannoo ging naar het college in Tielt, waar hij les kreeg van onder anderen Cyriel Verschaeve. In 1909 richtte hij Drukkerij-Uitgeverij Lannoo op en waagde hij zich aan zijn eerste eigen uitgave, een bundel Vlaamse strijdliederen. Op dat moment bestonden er in Vlaanderen bijna geen commerciële uitgeverijen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog streed Lannoo aan het front en was hij lid van de Frontbeweging, die ijverde voor Vlaams zelfbestuur. Na de oorlog gaf hij veel volksliteratuur uit en het werk van Vlaamse auteurs als Stijn Streuvels, Lodewijk Dosfel, René De Clercq, Ward Hermans, Frans Daels, Albrecht Rodenbach en Guido Gezelle. Er verschenen ook uitgaven over Vlaanderen en de Vlaamse Beweging. Daarnaast legde de echtgenote van Joris, Maria De Tavernier, de grondslag voor de afdeling gelegenheidsgrafiek, het latere Lannoo Graphics.

In 1929 verhuisde de drukkerij-uitgeverij van de Ieperstraat naar de Kasteel-straat in Tielt. Het bedrijf groeide gestaag en telde in 1941 al 22 werknemers, tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog zelfs al 31. Lannoo droomde er ook van om door te stoten naar de Nederlandse markt. In 1959 namen drie van zijn kinderen de leiding van het bedrijf over: Godfried (1927-2012) nam de uitgeverstaken voor zijn rekening, Jan leidde de drukkerij en Godelieve de binderij. Bij het overlijden van Joris Lannoo was zijn naam een begrip geworden en was het bedrijf in volle expansie. De twee takken van Drukkerij-Uitgeverij Lannoo verzelfstandigden en splitsten in 1992 op in twee afzonderlijke bedrijven: Drukkerij Lannoo nv en Uitgeverij Lannoo nv.